USB Data Transfer Cable XR-3, AI Turbo S2, VSAT 7850, Super Buddy (PN 983-00002)

USB Data Transfer Cable XR-3, AI Turbo S2, VSAT 7850, Super Buddy (PN 983-00002)

Regular price $10.00 Sale

USB Data Transfer Cable XR-3, Super Buddy w/Hardware versions 2.x/4.x, Super Buddy 21, Super Buddy 29, AI Turbo S2, VSAT 7850